O R D O   V I R G I N U M  (logo)                     m ô j  D U C H O V N Ý  E R B 

                                          

     

     

 

ordovirginum-sk.webnode.sk                          Duchovný erb_výklad.pdf

                                                                Môj duchovný erb - kopie.ppsx

                                                 

 

 

meno AGNEŠKA - duchovný výklad tu:

MENO AGNEŠKA_duchovný výklad.docx

 


svědectví mého povolání tu:

v češtině: BOŽÍ PROZŘETELNOST A PEDAGOGIKA V MÉM ZÁPASU O POVOLÁNÍ.pdf

v slovenčine: BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ A PEDAGOGIKA V MOJOM ZÁPASE O POVOLÁNIE.pdf

 

 

iné:

MANŽELSTVO verzus PANENSTVO.pdf

Formy zasväteného života.pdf

Mary Donovanová_ÍRSKO.pdf

Justína Kornek_POĽSKO.pdf

Ordo virginum_prezentácia webu.pps

Správa pre média_zasvätené panny - stretnutie v Badíne.docx